Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Σάββατο
25
Νοεμβρίου
Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου μάρτυρος