Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Σάββατο
23
Ιουνίου
Αγριππίνης μάρτυρος, Αριστοκλέους ιερομ., Δημητριανού διακόνου, Αθανασίου αναγνώστου