Πρωτοσέλιδα της εφημερίδας "ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ" σε ηλεκτρονική μορφή:

 

 

Αριθμός φύλλου 231 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2022

Αριθμός φύλλου 230 Μάιος - Σεπτέμβριος 2022

Αριθμός φύλλου 229 Μάρτιος - Απρίλιος 2022

Αριθμός φύλλου 228 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022

Αριθμός φύλλου 227 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Αριθμός φύλλου 226 Ιούλιος - Οκτώβριος 2021

Αριθμός φύλλου 225 Μάιος - Ιούνιος 2021

Αριθμός φύλλου 224 Μάρτιος - Απρίλιος 2021

Αριθμός φύλλου 223 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

Αριθμός φύλλου 222 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Αριθμός φύλλου 221 Ιούνιος - Αύγουστος 2020

Αριθμός φύλλου 220 Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2020

Αριθμός φύλλου 219 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

Αριθμός φύλλου 218 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Αριθμός φύλλου 217 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019

Αριθμός φύλλου 216 Ιούλιος - Αύγουστος 2019

Αριθμός φύλλου 215 Μάιος - Ιούνιος 2019

Αριθμός φύλλου 214 Μάρτιος - Απρίλιος 2019

Αριθμός φύλλου 213 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

Αριθμός φύλλου 212 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Αριθμός φύλλου 211 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018

Αριθμός φύλλου 210 Ιούλιος - Αύγουστος 2018

Αριθμός φύλλου 209 Μάιος - Ιούνιος 2018

Αριθμός φύλλου 208 Μάρτιος - Απρίλιος 2018

Αριθμός φύλλου 207 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

Αριθμός φύλλου 206 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Αριθμός φύλλου 205 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017

Αριθμός φύλλου 204 Ιούλιος - Αύγουστος 2017

Αριθμός φύλλου 203 Μάιος - Ιούνιος 2017

Αριθμός φύλλου 202 Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Αριθμός φύλλου 201 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017

Αριθμός φύλλου 200 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Αριθμός φύλλου 199 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016

Αριθμός φύλλου 198 Ιούλιος - Αύγουστος 2016

Αριθμός φύλλου 197 Μάιος - Ιούνιος 2016

Αριθμός φύλλου 196 Μάρτιος - Απρίλιος 2016

Αριθμός φύλλου 195 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

Αριθμός φύλλου 194 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Αριθμός φύλλου 193 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

Αριθμός φύλλου 192 Ιούλιος - Αύγουστος 2015

Αριθμός φύλλου 191 Μάιος - Ιούνιος 2015

Αριθμός φύλλου 190 Μάρτιος - Απρίλιος 2015

Αριθμός φύλλου 189 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015

Αριθμός φύλλου 188 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Αριθμός φύλλου 187 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014

Αριθμός φύλλου 186 Ιούλιος - Αύγουστος 2014

Αριθμός φύλλου 185 Μάιος - Ιούνιος 2014

Αριθμός φύλλου 184 Μάρτιος - Απρίλιος 2014

Αριθμός φύλλου 183 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014

Αριθμός φύλλου 182 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Αριθμός φύλλου 181 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013

Αριθμός φύλλου 180 Ιούλιος - Αύγουστος 2013

Αριθμός φύλλου 179 Μάιος - Ιούνιος 2013

Αριθμός φύλλου 178 Μάρτιος - Απρίλιος 2013

Αριθμός φύλλου 177 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013

Αριθμός φύλλου 176 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

Αριθμός φύλλου 175 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012

Αριθμός φύλλου 174 Ιούλιος - Αύγουστος 2012

Αριθμός φύλλου 173 Μάιος - Ιούνιος 2012

Αριθμός φύλλου 172 Μάρτιος - Απρίλιος 2012

Αριθμός φύλλου 171 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

Αριθμός φύλλου 170 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011

Αριθμός φύλλου 169 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

Αριθμός φύλλου 168 Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Αριθμός φύλλου 167 Μάιος - Ιούνιος 2011

Αριθμός φύλλου 166 Μάρτιος - Απρίλιος 2011

Αριθμός φύλλου 165 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011

 

Τρίτη
23
Ιουλίου
Φωκά και Απολλωνίου ιερομαρτύρων, Ιεζεκιήλ του προφήτου