Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Δευτέρα
18
Δεκεμβρίου
Σεβαστιανού μάρτυρος, Μοδέστου, Ζωής μάρτυρος