Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Τρίτη
23
Μαΐου
Μιχαήλ Συνάδων, Μυροφόρου Μαρίας