Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Τρίτη
22
Αυγούστου
Αγαθονίκου, Ανθούσης μάρτυρος, Αθανασίου οσίου