Απονομή Τιμητικού Διπλώματος

Τιμητικό Δίπλωμα
 

 


Πέμπτη
30
Μαρτίου
Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος, Ιωάννου οσίου της Κλίμακος