Καλή Χρονιά

 

Δευτέρα
5
Ιουνίου
Αγίου Πνεύματος, Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου, Γοργίου και Απόλλωνος μαρτύρων, Μάρκου νεομ.