Ο Πύργος της Αμφίκλειας

Ο Πύργος της Αμφίκλειας λέγεται και ‘Παλιόπυργος’. Κτίσμα μεσαιωνικό (12ος-13ος αι. μ.Χ.) βρίσκεται στο λόφο της κυριας, όπου εικάζεται ότι υπήρχε η Ακρόπολη της αρχαίας Αμφίκλειας, μέρη των τειχών της οποίας σώζονται μέχρι σήμερα.

Ο Πύργος μεγαλόπρεπος και σήμερα ακόμη, τετράγωνος κτισμένους με ογκώδεις λίθους και τοίχους γύρω στα δέκα μέτρα είχε δύο πατώματα. Κρυφή υπόγεια τάφρος κατά την παράδοση οδηγούσε μέχρι το πηγαδάκι στην άκρη του χωριού για να παίρνουν νερό οι έγκλειστοι συνήθως πολεμιστές και φρουροί. Εικάζεται ότι οι πολεμιστές από την περίοπτη θέση του με δάδες έστελναν μηνύματα και επικοινωνούσαν με άλλους πύργους στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας και Βοιωτίας.
 

Τρίτη
23
Ιουλίου
Φωκά και Απολλωνίου ιερομαρτύρων, Ιεζεκιήλ του προφήτου